Giá heo hơi hôm nay ngày 5/11/2023: Mức trung bình khoảng 53.000 đồng/kg – Nhà Nông Miền Tây
X