Giá heo hơi hôm nay ngày 7/10/2023: Đà giảm diễn ra trên diện rộng – Nhà Nông Miền Tây
X