Giá lúa gạo hôm nay ngày 12/12/2023: giá lúa ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
X