Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/10/2023: Giao dịch Lúa Thu Đông khá chậm – Nhà Nông Miền Tây
X