Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/12/2023: giá lúa ổn định – Nhà Nông Miền Tây
X