Giá lúa gạo hôm nay ngày 23/11/2023: giao dịch lúa mới chậm – Nhà Nông Miền Tây
X