Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/10/2023: giá lúa tiếp tục tăng – Nhà Nông Miền Tây
X