Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/10/2023: Giá gạo nhích nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X