Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/10/2023: giá lúa tiếp tục xu hướng nhóng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X