Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/10/2023: giá gạo tiếp tục tăng – Nhà Nông Miền Tây
X