Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/11/2023: giá lúa chào giá giảm – Nhà Nông Miền Tây
X