Giá lúa gạo hôm nay ngày 8/11/2023: giá lúa giảm – Nhà Nông Miền Tây
X