Giá lúa hôm nay ngày 14/10/2023: giá lúa tiếp đà nhóng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X