Giá lúa hôm nay ngày 16/10/2023: giá lúa đầu tuần chưa có biến động – Nhà Nông Miền Tây
X