Giá lúa hôm nay ngày 16.11.2023: giá lúa nhóng nhẹ, giao dịch sôi động – Nhà Nông Miền Tây
X