Giá lúa hôm nay ngày 19/10/2023: Giao dịch lúa Thu Đông mới chậm do giá cao – Nhà Nông Miền Tây
X