Giá lúa hôm nay ngày 20/10/2023: giá lúa tăng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X