Giá mít ruột đỏ 12/11/2023: giá biến động nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X