Giá phân bón hôm nay ngày 06.05.2023: Tuần đầu tháng 5, xu hướng giảm giá DAP – Nhà Nông Miền Tây
X