Giá phân bón hôm nay ngày 11.04.2023 – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá phân bón hôm nay

Giá phân bón hôm nay ngày 11.04.2023

Giá phân bón hôm nay ngày 11.04.2023: Giá phân bón tiếp tục đi ngang. Thị trường giao dịch cầm chừng. 

Khu vực tây Nam Bộ
Phân Urê
Cà Mau:460.00 – 500.000 đ/bao 
Phú Mỹ: 450.00 – 490.000   đ/bao
Bình Điền:460.00 – 500.000  đ/bao
Urea Hà Bắc: 450.00 – 490.000 đ/bao
Ninh Bình:  450.00 – 490.000 đ/bao
Trung Quốc: 460.00 – 500.000 đ/bao
Ure Indo hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Ure Malaysia hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Ure Brunei hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Phân DAP  
Hồng Hà Xanh: 1.250.000 – 1.300.000 đ/bao
DAP TQ Nâu 64%: 880.000 – 920.000 đ/bao
DAP TQ Vàng 64%: 950.000 – 1.000.000 đ/bao
Đình Vũ: 780.000 – 820.000 đ/bao
Đức Giang Vàng 64%: 880.000 – 910.000 đ/bao
Philippines: 1.100.000 – 1.200.000 đ/bao
DAP Nga đen 64%: 880.000 – 930.000 đ/bao 
DAP Nga xanh 64%:  980.000 – 1.030.000 đ/bao
DAP Lào Cai: 770.000 – 810.000 đ/bao
Hàn Quốc ĐEN: 1.250.000 – 1.350.000 đ/bao
X