Giá phân bón hôm nay ngày 12.04.2023: Giá phân bón tiếp tục không đổi – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá phân bón hôm nay

Giá phân bón hôm nay ngày 12.04.2023: Giá phân bón tiếp tục không đổi

Giá phân bón hôm nay ngày 12.04.2023: Giá phân bón tiếp tục không đổi. Nhu cầu tiêu thụ tại các tỉnh Miền Tây đang tăng dần cho lúa Hè Thu.

Khu vực tây Nam Bộ
Phân Urê
Cà Mau:460.00 – 500.000 đ/bao 
Phú Mỹ: 450.00 – 490.000   đ/bao
Bình Điền:460.00 – 500.000  đ/bao
Urea Hà Bắc: 450.00 – 490.000 đ/bao
Ninh Bình:  450.00 – 490.000 đ/bao
Trung Quốc: 460.00 – 500.000 đ/bao
Ure Indo hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Ure Malaysia hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Ure Brunei hạt đục: 460.00 – 500.000 đồng/bao
Phân DAP  
Hồng Hà Xanh: 1.250.000 – 1.300.000 đ/bao
DAP TQ Nâu 64%: 880.000 – 920.000 đ/bao
DAP TQ Vàng 64%: 950.000 – 1.000.000 đ/bao
Đình Vũ: 780.000 – 820.000 đ/bao
Đức Giang Vàng 64%: 880.000 – 910.000 đ/bao
Philippines: 1.100.000 – 1.200.000 đ/bao
DAP Nga đen 64%: 880.000 – 930.000 đ/bao 
DAP Nga xanh 64%:  980.000 – 1.030.000 đ/bao
DAP Lào Cai: 770.000 – 810.000 đ/bao
Hàn Quốc ĐEN: 1.250.000 – 1.350.000 đ/bao
X