Giá sầu riêng hôm nay ngày 10.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá sầu riêng hôm nay

Giá sầu riêng hôm nay ngày 10.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất

Giá sầu riêng hôm nay ngày 10.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất

Tại Miền Tây

⁃ Musangking: 220.000 – 230.000 đ/kg

⁃ Chuồng bò đẹp lựa: 67.000 – 72.000 đ/kg

⁃ Chuồng bò xô: 57.000 – 62.0000 đ/kg

⁃ Ri6 đẹp lựa: 70.000 – 72.000  đ/kg

⁃ Ri6 xô: 60.000 – 65.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 80.000 – 83.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái mua xô: 70.000 – 75.000 đ/kg

Tại các tỉnh Miền Đông

⁃ Ri6 đẹp lựa: 60.000 – 65.000  đ/kg

⁃ Ri6 xô: 50.000 – 55.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 70.000 – 75.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái mua xô: 60000 – 65.000 đ/kg

Tại các tỉnh Tây Nguyên

  • Ri6 đẹp lựa: 60.000 – 65.000  đ/kg
  • Ri6 xô: 50.000 – 55.000  đ/kg
  • Sầu riêng thái đẹp lựa: 70.000 – 75.000  đ/kg
  • Sầu riêng thái mua xô: 60000 – 65.000 đ/kg

Giá tham khảo có thể chênh lệch tuỳ địa phương, bà con nào có bán vui lòng bình luận để kênh cập nhật chính xác tình hình giá sầu riêng

X