Giá sầu riêng hôm nay ngày 21/11/2023: giá biến động nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá sầu riêng hôm nay

Giá sầu riêng hôm nay ngày 21/11/2023: giá biến động nhẹ

Giá sầu riêng hôm nay ngày 21/11/2023: giá biến động nhẹ

Tại Miền Tây

⁃ Musangking: 180.000 – 190.000 đ/kg

  • Sầu riêng 6 hữu: 140.000 – 150.000 đ/kg

⁃ Chuồng bò: 85.000 – 90.000

 ⁃ Ri6 đẹp lựa: 102.000 – 108.000 đ/kg

 ⁃ Ri6 xô: 90.000 – 95.000  đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 135.000 – 143.000 đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái mua xô: 115.000 – 120.000 đ/kg

Tại các tỉnh Miền Đông

 ⁃ Ri6 đẹp lựa: 102.000 – 107.000 đ/kg

 ⁃ Ri6 xô: 90.000 – 95.000  đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 130.000 – 142.000 đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái mua xô: 110.000 – 120.000 đ/kg

Tại các tỉnh Tây Nguyên

 ⁃ Ri6 đẹp lựa: 102.000 – 107.000 đ/kg

 ⁃ Ri6 xô: 90.000 – 94.000  đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 130.000 – 142.000 đ/kg

 ⁃ Sầu riêng thái mua xô: 110.000 – 120.000 đ/kg

Giá tham khảo có thể chênh lệch tuỳ địa phương, bà con nào có bán vui lòng bình luận để kênh cập nhật chính xác tình hình giá sầu riêng

X