Giá sầu riêng trưa hôm nay ngày 12/11/2023: giá RI6 giảm nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X