Mít đã không lớn trái mà còn bị sơ đen!!!!!! Nhưng không bỏ cuộc #nhanongmientay – Nhà Nông Miền Tây
X