Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 10.11.2023: giá ure trên thế giới đang có xu hướng giảm – Nhà Nông Miền Tây
X