Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 16.11.2023: Nhu cầu phân bón vẫn chậm – Nhà Nông Miền Tây
X