Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 18.11.2023 – Nhà Nông Miền Tây

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 18.11.2023Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 18.11.2023: Do những thông tin về thay đổi chính sách xuất khẩu DAP/MAP của Trung Quốc từ cuối tuần trước, nên trong đầu tuần này một số nhà phân phối đã dừng chào giá DAP Vân Thiên Hóa xanh 64%, trong khi một số ít đại lý cấp 1 Tây Nam Bộ đã chào giá tăng từ cuối tuần trước và duy trì trong đầu tuần này
Thông tin thị trường phân bón hôm nay, cập nhật giá cả thị trường phân bón mới nhất

#giáphânbónhômnay #nhanongmientay #nhànông #miềntây #giaphanbon #giaure #giaphan #giadam #gianpk #giakali #nongnghiep #fertilizer #vậttưnôngnghiệp #tintuc #nongnghiep

Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 18.11.2023

X