Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 19.12.2023: Giá Ure giảm tại miền Bắc – Nhà Nông Miền Tây
X