Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 31.10.2023: chào giá phân Kali tăng nhẹ vài nơi – Nhà Nông Miền Tây
X