Giá gạo hôm nay ngày 19/10/2023: Giá gạo tiếp tục nhích nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X