Giá heo hơi hôm nay ngày 19/9/2023: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg – Nhà Nông Miền Tây
X