Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/11/2023: giá lúa ổn định – Nhà Nông Miền Tây
X