Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/11/2023: giá lúa đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X