Giá lúa gạo hôm nay ngày 20/12/2023: giá lúa thu đông ổn định – Nhà Nông Miền Tây
X