Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: giá lúa ổn định ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá lúa gạo hôm nay

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: giá lúa ổn định ở mức cao

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/11/2023: giá lúa ổn định ở mức cao

Tại An Giang: 

Nếp An Giang: 7,000-7,200 đồng/kg 

Nếp Long An:  7,700 – 8.000 đồng/kg 

OM 380 giá : 8,600-8,800  đồng/kg 

IR 50404 giá 8,700-8,800  đồng/kg, 

Lúa nàng Hoa 9,200-9,400  đồng/kg; 

Đài thơm 8 9,200-9,400 đồng/kg 

OM 5451 giá 8.800-9,000 đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,300 đồng/kg, 

OM 4900: 8.400-8.600  đồng/kg

Tại Kiên Giang:

IR 50404: 8,700-8,900 đồng/kg

OM 380 giá: 8,600-8,700đồng/kg 

Đài thơm 8  9,200-9,400  đồng/kg

OM 5451 giá 8.800-9,000 đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,300 đồng/kg, 

Nàng Hoa:  9,200-9,400  đồng/kg

RVT  8.200 – 8.500  đồng/kg 

Lúa DS1: 7.300-7.400 đồng/kg 

Lúa ST21: 8,600-8,8000 đồng/kg 

Lúa ST24,25: 8,800-9.200 đồng/kg

OM 34: 8.000 – 8.200 đồng/kg

Lúa Jasmine: 7.800 – 8.100 đồng/kg  

Lúa Japonica: 7.800-8.000 đồng/kg  

Tại Cần Thơ – Hậu Giang:

OM 380 giá: 8,500-8,700 đồng/kg 

IR 50404 giá 8,700-8.800 đồng/kg

Lúa nàng Hoa 9.200-9.400  đồng/kg

Đài thơm 8 9,200-9,400 đồng/kg

OM 5451 giá 8.800-9,100 đ/kg 

OM 18 giá 8.900-9.000 đồng/kg

Lúa ST21: 8,600-8,800 đồng/kg 

Lúa ST24,25: 8,800-9,200 đồng/kg

Lúa Jasmine: 8,000-8,300 đồng/kg  

Lúa Japonica: 7.800-8.000 đồng/kg  

Tại Đồng Tháp:

OM 380 giá: 8,700-8.800 đồng/kg 

IR 50404 giá 8,700-8.800  đồng/kg

Lúa nàng Hoa 9.200 – 9.400  đồng/kg

Đài thơm 8 9,200-9,400  đồng/kg

OM 5451 giá 8.800-9,100 đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,300  đồng/kg

OM 4900: 8.300-8.600  đồng/kg

Nếp An Giang: 7,000-7,200 đồng/kg 

Nếp Long An:  7.800 – 8.100 đồng/kg 

Tại Sóc Trăng

OM 380 giá: 8,500-8,700 đồng/kg 

Đài thơm 8 9.100 – 9.200 đồng/kg 

Lúa IR 50404: 8,600-8,800 đồng/kg

OM 4900: 8.200-8.500  đồng/kg

OM 5451 giá 8.800-9,000 đ/kg 

OM 18 giá 9,000-9,200 đồng/kg, 

Lúa Tài Nguyên: 8.200 – 8.400 đồng/kg

RVT  8.200 – 8.400  đồng/kg 

VNR20:  8,300-8,500 đồng/kg

Lúa ST21: 8,500-8,8000 đồng/kg 

Lúa ST24,25: 8,800-9.000 đồng/kg

Lúa DS1: 7.800-8.000 đồng/kg  

Tại Bạc Liêu – Cà Mau

Đài thơm 89,100-9,200 đồng/kg

Lúa IR50404: 8,600-8,800 đồng/kg

OM4900: 8.500-8.700  đồng/kg

OM 5451 giá 8.700-8.900 đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,200  đồng/kg, 

Nàng Hoa: 9.200-9.400  đồng/kg

RVT  8.200 – 8.400  đồng/kg 

Lúa ST21: 8,500-8,8000 đồng/kg 

Lúa ST24,25: 8,800-9.000 đồng/kg

Lúa DS1: 7.800-8.000 đồng/kg  

Tại Long An – Tiền Giang:

Nếp Long An:  7.800 – 8.100 đồng/kg 

IR 50404 giá 8,600-8,800 đồng/kg, 

Đài thơm 8 9,200-9,400 đồng/kg

OM 5451 giá 9,100-9,300 đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,200 đồng/kg, 

Lúa ST21:  8,200-8,400 đồng/kg 

Lúa ST24,25: 8,800-9.200 đồng/kg

Nàng Hoa: 8.600 – 8.900   đồng/kg

RVT 7.900 – 8.100  đồng/kg 

Tại Vĩnh Long, Trà Vinh

IR 50404 giá 8,500-8,700 đồng/kg, 

Đài thơm 8 9,200-9,400 đồng/kg

OM 5451 giá 8.600-8.900  đ/kg 

OM 18 giá 9,100-9,200 đồng/kg 

Giá có thể chênh lệch tuỳ nơi, tuỳ chất lượng lúa. Bà con nào có bán vui lòng comment bên dưới. hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thông tin của kênh.

X