Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/12/2023: giá lúa thu đông ổn định, giao dịch lúa đông xuân lai rai – Nhà Nông Miền Tây
X