Giá lúa gạo hôm nay ngày 4/11/2023: giá lúa dự báo giảm nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X