Giá lúa hôm nay ngày 15/10/2023: giá lúa ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
X