Giá lúa tươi hôm nay ngày 04.08.2023: giao dịch lúa sôi động – Nhà Nông Miền Tây
X