Giá mít ruột đỏ hôm nay ngày 12/10/2023: Giá ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
X