Giá mít ruột đỏ hôm nay ngày 14/10/2023: Giá duy trì ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
X