Giá mít thái cuối ngày hôm nay ngày 2/12/2023: giá mít tăng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X