Giá mít thái hôm nay ngày 19/11/2023: giá vẫn đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X