Giá mít thái trưa hôm nay ngày 14/12/2023: giá tiếp tục giảm nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X