Giá phân bón hôm nay ngày 22/10/2023: Giá phân bón các loại đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X