Giá sầu riêng hôm nay ngày 12.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất – Nhà Nông Miền Tây
Giá cả thị trường Giá sầu riêng hôm nay

Giá sầu riêng hôm nay ngày 12.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất

Giá sầu riêng hôm nay ngày 12.04.2023 | Thông tin giá cả Thị trường sầu riêng mới nhất

Tại các tỉnh Miền Tây

⁃ Musangking: 220.000 – 230.000 đ/kg

⁃ Chuồng bò đẹp lựa: 65.000 – 70.000 đ/kg

⁃ Chuồng bò xô: 55.000 – 60.0000 đ/kg

⁃ Ri6 đẹp lựa: 60.000 – 65.000  đ/kg

⁃ Ri6 xô: 50.000 – 55.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 70.000 – 80.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái mua xô: 60.000 – 65.000 đ/kg

Tại các tỉnh Miền Đông

⁃ Ri6 đẹp lựa: 55.000 – 65.000  đ/kg

⁃ Ri6 xô: 49.000 – 54.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 65.000 – 75.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái mua xô: 55.000 – 60.000 đ/kg

Tại các tỉnh Tây Nguyên

  • Ri6 đẹp lựa: 55.000 – 65.000  đ/kg

⁃ Ri6 xô: 49.000 – 54.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái đẹp lựa: 65.000 – 75.000  đ/kg

⁃ Sầu riêng thái mua xô: 55.000 – 60.000 đ/kg

Giá tham khảo có thể chênh lệch tuỳ địa phương, bà con nào có bán vui lòng bình luận để kênh cập nhật chính xác tình hình giá sầu riêng

X