Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/10/2023: Giá đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X