Giá mít ruột đỏ hôm nay ngày 13/10/2023: giá ở mức cao – Nhà Nông Miền Tây
X