Giá mít thái trưa hôm nay ngày 8/11/2023: giá mít biến động nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X